Tillfälligt sortiment 8 december 2023

Provningsdatum
2023-11-25

Provningsgrupp
Kristina Pederson, Caroline Edgren, Ulf Jansson

Om provningen
Ett urval, eftersom alla viner inte erbjuds för bedömning, och vi bara bedömer vin på flaska.